Apply by

2021-09-01

Head of Governance, Risk & Compliance

Välkommen till Tre, telekomaktören som älskar att utmana och utforska.  Vi tror på laget före jaget, vi vill ge dig ditt livs bästa ledare, vi älskar olikheter, hatar orättvisor och vi applåderar bra resultat framför långa arbetsveckor. Visst låter det Trevligt?

Nu rekryterar Tre en Head of Governance, Risk and Compliance. En ny roll som kommer att arbeta nära såväl verksamheten som koncernledningen och rapporterar direkt till VD.

I din nya roll

I din roll som Head of Corporate Governance kommer du att leda ett drivet och kompetent team bestående av seniora personer inom compliance, rapportering, internrevision, informationssäkerhet och fysisk säkerhet samt hållbarhet.

Med två ambitiösa ägare kommer du att agera i en komplex miljö med flera olika intressenter som har hög förväntan och kravställning. I rollen ingår att rapportera, guida, samarbeta och kommunicera med såväl svenska som Hong Kong-baserade intressenter.

Du kontrollerar löpande och följer upp regelefterlevnaden i verksamheten. Du ger verksamheten råd och stöd om de regelverk som är tillämpbara. Du informerar om samt implementerar nya/förändrade gällande lagar, föreskrifter, allmänna råd, branschregler och interna regler. Vid eventuella incidenter rapporterar du direkt till ledningen samt styrelsen.

Du kan se fram emot att bland annat engagera dig i att:

  • Analysera hur verksamheten påverkas av såväl svenska som internationella regelverk
  • Tillse att verksamheten implementerar regelverken i tillämpliga delar
  • Proaktivt stödja verksamheten avseende regelefterlevnad bland annat i upprättandet av policydokument, riktlinjer och instruktioner
  • Genom internutbildning och kommunikation bidra till en sund kultur och ett etiskt förhållningssätt
  • Identifiera, bedöma och följa upp risker och bristande regelefterlevnad i verksamheten

Rollen kommer att agera mycket nära såväl den svenska VD:n som den svenska ledningsgruppen.

I din roll som ledare

Som ledare för detta nya team kommer du att sätta vision, riktning, mål och vägen framåt tillsammans med gruppen.

Av ledare på Tre förväntas ett tydligt och framåtriktat men samtidigt empatiskt ledarskap.  På Tre är alla ledare också operativa doers som kavlar upp blus/skjortärmarna och utför jobbet tillsammans med sitt team.  Kulturen andas verkligen våra ledord:  ”Think like Challengers”, ”Work like Champions” och ”Act like Buddies”. Ditt uppdrag är att leda andra i denna bärande kultur och möjliggöra att andra vill vara sitt bästa jag, att utmana de som vill utmana och att vara en fantastisk Trea och god förebild.

Bakgrund och erfarenheter

  • Du har en svensk juridisk högskoleexamen.
  • Du har minst 10 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete med inriktning mot Governance, Risk & Compliance.
  • Det är meriterande med erfarenhet av dataskyddsarbete och/eller erfarenhet av att jobba med hållbarhetsfrågor.

Vi vet att många personer inom detta område gillar ordning och reda, rätt och riktigt, det säkra före det osäkra. Det vill vi att du ska göra också. Samtidigt måste man på Tre ha en affärsmässig pragmatism, ett sinne för riskvärdering och förmågan att bygga förtroende hos kommersiella personer. Ja, du hör att vi tror att du dels har en hög analytisk förmåga samtidigt som du får saker ur händerna. Du ta dig an utmaningar utifrån flera angreppssätt och i trivs med att arbeta i en organisation som gillar att utmana konventionerna. Du har en fallenhet för att bryta ner det komplexa och få med dig andra på ett inspirerande, lättsmält och begripligt sätt.

Du är en trygg och senior ledare som sätter laget före jaget. Du leder med en gemensam agenda, en tydlig riktning med fokus på resultat samtidigt som du är empatisk, schysst och prestigelös.

Ansök

I denna rekrytering samarbetar vi med Novare Executive Search. Vi frågor får du gärna höra av dig till Jesper Olsson på 0708 46 87 88, och du söker via Novares hemsida, här finner du länken: novare.se/search-selection/jobb/61701-head-of-governance-risk-compliance/ Vi hörs!

Contact

Cecilia Eriksson